KZSM Zw. Rew. zaprasza na szkolenie na temat: „VAT- JPK NOWE ZASADY SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI DLA POTRZEB PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ ZWIĄZANA Z TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 16 września 2020 r. w Warszawie.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc jest ograniczona. Termin zgłoszeń upływa 10 lipca 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Pani Kaja Rybacka – tel.  22 372 03 45 lub telefon komórkowy 668 809 808, k.rybacka@kzsm.org.pl