Ogłoszenie

KZSM Zw. Rew w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki leśnej w Hrubieszowie o powierzchni 0.8988 ha KW nr 66462.

Oferty na zakup działki należy złożyć osobiście lub przez posłańca w siedzibie  Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny,  ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa albo doręczyć poprzez pocztę lub kuriera na adres Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa w terminie do 29 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00 z dopiskiem ,,KZSM – Przetarg na sprzedaż działki”.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 5.05.2022 r.