Wynik zapytania ofertowego nr 1/2021 dotyczącego zadania pn. ,,Kampania medialna mleka i jego przetworów”

KZSM Zw. Rew. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/2021 z dnia 9.03.2021 r. dotyczącego zadania pn. ,,Kampania medialna mleka i jego przetworów” – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka będącego w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) została wybrana oferta firmy Steo Tomasz Sańpruch.

Z poważaniem

Zarząd KZSM Zw. Rew.