Wynik zapytania ofertowego nr 2/2021 dotyczącego zadania pn. Film ,,Wybieram produkty mleczarskie”

KZSM Zw. Rew. informuje, ze w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 29.04.2021 r. dotyczącego zadania pn. Film ,,Wybieram produkty mleczarskie” – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka będącego w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) została wybrana oferta firmy PROPUBLIC Sp. z o.o.

KZSM Zw. Rew. dziękuje za przesłanie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Z poważaniem

Zarząd KZSM Zw. Rew.