Wynik zapytania ofertowego nr 3/2021 dotyczącego zadania pn. ,Promocja mleka i produktów mlecznych na rynkach Czech i Słowacji”

KZSM Zw. Rew. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/2021 z dnia 21.07.2021 r. dotyczącego zadania pn. ,,Promocja mleka i produktów mlecznych na rynkach Czech i Słowacji” – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka będącego w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) została wybrana oferta firmy PROPUBLIC Sp. z o.o.

Z poważaniem

Zarząd KZSM Zw. Rew.