Wyniki zapytań ofertowych dot. zadania pn. ,,Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2020”

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 21.07.2020 r. dotyczącego wykonawcy usług zadania ,,Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2020” – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka będącego w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została wybrana firm Kieryllo Design Studio z siedzibą w Milanówku.  

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 21.07.2020 r. dotyczącego wykonawcy usługi wynajmu powierzchni w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz wyboru wykonawcy zabudowy targowej i usług pokrewnych zadania ,,Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2020” – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka będącego w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została wybrana firma Pracownia Sztuk Plastycznych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie