Zapytanie ofertowe nr 1/2023

KZSM Zw. Rew. z siedzibą w Warszawie jako zamawiający zamieszcza w załączeniu zapytanie ofertowe nr 1/2023 z dnia 4.05.2023 r. dotyczące wyboru wykonawcy zadania pn. ,,Kampania medialna mleka i jego przetworów”, finansowanego ze środków z Funduszu Promocji Mleka będącego w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2023 r. o godz. 11.00.

Treść zapytania ofertowego nr 1/2023 – TUTAJ.

KZSM Zw. Rew. zaprasza do składania ofert.