Zapytanie ofertowe nr 1/2024

KZSM Zw. Rew. z siedzibą w Warszawie jako zamawiający zamieszcza w załączeniu zapytanie ofertowe nr 1/2024 z dnia 23.05.2024 r. dotyczące wyboru wykonawcy zadania pn. Film „Wybieram produkty mleczarskie”, finansowanego ze środków z Funduszu Promocji Mleka będącego w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Termin składania ofert upływa w dniu 7.06.2024 r. o godz. 10.00.

Treść zapytania ofertowego nr 1/2024 – TUTAJ.

KZSM Zw. Rew. zaprasza do składania ofert.