Zapytanie ofertowe nr 2/2021

KZSM Zw. Rew. z siedzibą w Warszawie jako zamawiający przedstawia zapytanie ofertowe nr 2/2021 z dnia 29.04.2021 r. dotyczące wyboru wykonawcy zadania pn. Film ,,Wybieram produkty mleczarskie”, finansowanego ze środków z Funduszu Promocji Mleka będącego w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

KZSM Zw. Rew. zaprasza do składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2021 r. o godz. 11.00.

Treść zapytania ofertowego nr 2/2021 – TUTAJ.