Zapytanie ofertowe nr 2/2022

KZSM Zw. Rew. z siedzibą w Warszawie jako zamawiający przesyła w załączeniu zapytanie ofertowe nr 2/2022 z dnia 11.07.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług polegających na wynajmie powierzchni w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz wyboru wykonawcy zabudowy targowej i usług pokrewnych dotyczących zadania pn. „Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2022”- finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka będącego w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2022 r. o godz. 12.00.

Treść zapytania ofertowego nr 2/2022 – TUTAJ

KZSM Zw. Rew. zaprasza do składania ofert.