Zapytanie ofertowe nr 3/2021

KZSM Zw. Rew. z siedzibą w Warszawie jako zamawiający przedstawia zapytanie ofertowe nr 3/2021 z dnia 21.07.2021 r. dotyczące wyboru wykonawcy zadania pn. ,,Promocja mleka i produktów mlecznych na rynkach Czech i Słowacji”, finansowanego ze środków z Funduszu Promocji Mleka będącego w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

KZSM Zw. Rew. zaprasza do składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 4.08.2021 r. o godz. 10.00.

Treść zapytania ofertowego nr 3/2021 – TUTAJ.