Autoryzowane odpowiedzi GIS na pytania przemysłu spożywczego w czasie epidemii COVID-19

W załączeniu zamieszczamy autoryzowane odpowiedzi GIS na pytania branżowych organizacji  dotyczące funkcjonowania firm w czasie epidemii COVID-19.

W stosunku do poprzednio rozesłanej nieautoryzowanej wersji, główna zmiana dotyczy zapisów odnoszących się do badań lekarskich pracowników.

Ponadto GIS podał, że w przypadku potrzeby zaświadczenia, że dany zakład produkuje żywność (zaświadczenie na potrzeby infrastruktury krytycznej), wówczas zakład funkcjonujący w branży spożywczej może przedstawić decyzję organu nadzorującego, zatwierdzającą jego działalność, lub np. protokół z ostatniej kontroli (PIS lub IW). 

– Autoryzacja GIS odpowiedzi na pytania przemysłu