W roku 2022 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 3728  Lody śmietankowe i lody mleczne – Oznaczanie ogólnej zawartości suchej masy (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 8553 Mleko – Oznaczanie liczby drobnoustrojów – Technika płytkowo-ezowa w temperaturze 30 °C

PrPN-ISO 11865 Mleko pełne w proszku instant – Oznaczanie liczby białych drobin

PrPN-ISO 12082 Ser topiony i przetwory z sera topionego — Obliczanie zawartości dodanych substancji emulgujących i regulatorów kwasowości/pH na bazie cytrynianu, wyrażonych jako kwas cytrynowy

PrPN-ISO 14156 Mleko i przetwory mleczne – Metody ekstrakcji lipidów i związków rozpuszczalnych w lipidach

PrPN-ISO 18252 Bezwodny tłuszcz mleczny – Oznaczanie składu steroli za pomocą chromatografii gazowo-cieczowej (Metoda rutynowa)

PrPN-ISO 26323 Przetwory mleczne — Oznaczanie aktywności ukwaszającej kultur mleczarskich za pomocą ciągłego pomiaru pH (CpH)

W roku 2021 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 2962 Sery i sery topione – Oznaczanie całkowitej zawartości fosforu – Metoda spektrometrii absorpcyjnej cząsteczkowej

PrPN-ISO 8262-2 Przetwory mleczne i żywność na bazie mleka – Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą grawimetryczną Weibulla-Berntropa (Metoda odniesienia) – Część 2: Lody i mieszanki lodowe do spożycia

PrPN-ISO 9232 Jogurt – Identyfikacja charakterystycznych drobnoustrojów (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus i Streptococcus thermophilus)

PrPN-ISO 12078 Bezwodny tłuszcz mleczny – Oznaczanie zawartości steroli metodą chromatografii gazowo-cieczowej (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 14892 Mleko w proszku odtłuszczone – Oznaczanie zawartości witaminy D z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej

PrPKN-ISO/TS 17996 Ser – Oznaczanie właściwości reologicznych za pomocą jednoosiowego ściskania przy stałej prędkości przemieszczania

PrPN-ISO 27105 Mleko i ser – Oznaczanie zawartości lizozymu białka jaja kurzego metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

„Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” zadania wykonane w 2020

W roku 2020 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 8070 Mleko i przetwory mleczne – Oznaczanie zawartości wapnia, sodu, potasu i magnezu – Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

PrPKN-ISO/TS 11869 Mleko fermentowane – Oznaczanie kwasowości miareczkowej – Metoda potencjometryczna

PrPN-ISO 15884 Tłuszcz mleczny – Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych

PrPN-ISO 15885 Tłuszcz mleczny – Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych za pomocą chromatografii cieczowo-gazowej

PrPKN-ISO/TS 19046-1 Ser – Oznaczanie poziomu kwasu propionowego za pomocą chromatografii – Część 1: Metoda chromatografii gazowej

PrPKN-ISO/TS 19046-2 Ser – Oznaczanie poziomu kwasu propionowego za pomocą chromatografii – Część 2: Metoda chromatografii jonowymiennej

PrPN-ISO 19344 Mleko i przetwory mleczne – Kultury starterowe, probiotyki i przetwory fermentowane – Oznaczanie ilościowe bakterii kwasu mlekowego za pomocą cytometrii przepływowej

PrPKN-ISO/TS 27106 Ser – Oznaczanie zawartości nizyny A za pomocą LC‑MS i LC‑MS-MS

„Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” zadania wykonane w 2019


W roku 2019 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 11285 Mleko – Oznaczanie zawartości laktulozy – Metoda enzymatyczna

PrPN-ISO 11815 Mleko – Oznaczanie całkowitej aktywności ścinania mleka podpuszczek wołowych

PrPN-ISO 15174 Mleko i przetwory mleczne – Mikrobiologiczne preparaty koagulujące – Określenie całkowitej aktywności ścinania mleka

PrPN-ISO 15323 Suszone białkowe produkty mleczne – Oznaczanie wskaźnika rozpuszczalności azotu

PrPKN-ISO/TS 15495 Mleko, przetwory mleczne i preparaty dla niemowląt – Wytyczne do ilościowego oznaczania melaminy i kwasu cyjanurowego za pomocą LC-MS/MS

PrPN-ISO 19660 Śmietanka – Oznaczanie zawartości tłuszczu – Metoda butyrometryczna

PrPN-ISO 19662 Mleko – Oznaczanie zawartości tłuszczu – Metoda kwasowo-butyrometryczna (metoda Gerbera)

 

 

„Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” – zadania wykonane w 2018 r.

W roku 2018 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 9231 Mleko i przetwory mleczne – Oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego i kwasu sorbowego

PrPN-ISO 17129 Mleko w proszku – oznaczanie białek soi i grochu z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej w obecności dodecylosiarczanu sodu (SDS-CE) – metoda przesiewowa

PrPN-EN ISO 8968-4 Mleko i przetwory mleczne – Oznaczanie zawartości azotu – Cześć 4: Oznaczanie zawartości azotu białkowego i niebiałkowego oraz obliczanie zawartości białka właściwego (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 17792 Mleko, przetwory mleczne i mezofilne kultury starterowe – Oznaczanie liczby bakterii kwasu mlekowego fermentujących cytryniany – Technika liczenia kolonii w temperaturze 25 °C

PrPN-ISO 17997-1 Mleko – Oznaczanie zawartości azotu kazeinowego – Część 1: Metoda pośrednia (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 17997-2 Mleko – Oznaczanie zawartości azotu kazeinowego – Część 2: Metoda bezpośrednia

PrPN-ISO 1738 Masło – Oznaczanie zawartości soli

PrPKN-ISO/TS 18083 Przetwory topione z serów – Obliczanie zawartości dodanego fosforanu wyrażonego jako fosfor

PrPN-ISO 27871 Ser i ser topiony – Oznaczanie frakcji azotowych

PrPKN-ISO/TS 19657 Definicje i kryteria techniczne dla składników żywności uznanych jako naturalne

 

„Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” – zadania wykonane w 2017 r.

W roku 2017 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 3432 Ser – oznaczanie zawartości tłuszczu – Tłuszczomierz do metody van Gulika

PrPN-ISO 3433 Sery – Oznaczanie zawartości tłuszczu – Metoda van Gulika

 prPN-ISO 11868 Mleko po obróbce cieplnej – Oznaczanie zawartości laktulozy – Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej

PrPN-ISO 12081 Mleko – Oznaczanie zawartości wapnia – Metoda miareczkowa

PrPN-ISO 13559 Masło – Mleko fermentowane i świeży ser – Liczenie mikroorganizmów zanieczyszczających – Technika liczenia kolonii w temperaturze 30 °C

PrPN-ISO 16305 Masło – Oznaczanie zwięzłości

PrPN-ISO 16958 Mleko, przetwory mleczne, preparaty dla niemowląt i produkty odżywcze dla dorosłych – Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych – Metoda kapilarnej chromatografii gazowej

PrPKN-ISO/TS 11059 Mleko i przetwory mleczne – Metoda oznaczania liczby Pseudomonas spp.

 

„Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” – zadania wykonane w 2016 r.

W roku 2016 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 6092 Mleko w proszku – Oznaczanie kwasowości miareczkowej (Metoda rutynowa)

PrPN-ISO 8967 Mleko w proszku i przetwory mleczne w proszku – Oznaczanie gęstości nasypowej

PrPN-ISO 11814 Mleko w proszku – Ocena intensywności obróbki cieplnej – Metoda z użyciem wysokosprawnej chromatografii cieczowej

PrPN-ISO 13580 Jogurt – Oznaczanie zawartości całkowitej suchej masy (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 15322 Mleko w proszku i przetwory mleczne w proszku – Oznaczanie ich zachowania się w gorącej kawie (Test kawowy)

PrPN-ISO 22662 Mleko i przetwory mleczne – Oznaczanie zawartości laktozy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 26462 Mleko – Oznaczanie zawartości laktozy – Metoda enzymatyczna z wykorzystaniem różnicy pH

PrPKN-ISO/TS 17758 Mleko w proszku instant – Oznaczanie rozpraszalności i zwilżalności

PrPKN-ISO/TS 26844 Mleko i przetwory mleczne – Oznaczanie pozostałości substancji przeciwbakteryjnych – Test dyfuzyjno-probówkowy

PrPKN-ISO/TS 27265 Mleko w proszku – Oznaczanie liczby szczególnie ciepłoopornych przetrwalników bakterii termofilnych

 

„Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” – zadania wykonane w 2014 r.

W roku 2014 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 9622 Mleko i płynne przetwory mleczne – Wytyczne do stosowania spektrometrii w zakresie średniej podczerwieni

PrPN-ISO 15648 Masło – Oznaczanie zawartości soli – Metoda potencjometryczna

PrPN-ISO 2911 Mleko zagęszczone słodzone – Oznaczanie zawartości sacharozy – Metoda polarymetryczna

PrPN-ISO 5765-1 Mleko w proszku, mieszanki lodziarskie w proszku i sery topione – Oznaczanie zawartości laktozy – Część 1: Metoda enzymatyczna wykorzystująca część glukozową laktozy

PrPN-ISO 5765-2 Mleko w proszku, mieszanki lodziarskie w proszku i sery topione – Oznaczanie zawartości laktozy – Część 2: Metoda enzymatyczna wykorzystująca galaktozową część laktozy

 

„Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” – zadania wykonane w 2013 r.

W roku 2013 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 1740 Tłuszczowe przetwory mleczne i masło – Oznaczanie kwasowości tłuszczu (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 2920 Ser serwatkowy – Oznaczanie suchej masy (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 3976 Tłuszcz mleczny – Oznaczanie liczby nadtlenkowej

PrPN-ISO 6731 Mleko, śmietanka i mleko zagęszczone – Oznaczanie całkowitej zawartości suchej masy (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 6734 Mleko zagęszczone słodzone – Oznaczanie całkowitej zawartości suchej masy (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 7586 Masło – Oznaczanie stopnia dyspersji wody

PrPN-ISO 8156 Mleko w proszku i przetwory mleczne w proszku – Oznaczanie wskaźnika nierozpuszczalności

Aktualności

Debata z udziałem ekspertów

Debata z udziałem ekspertów

Zobacz debatę! „Polskie produkty mleczne każdego dnia” Poznaj opinie ekspertów na temat polskich produktów mlecznych,…
KZSM: pismo w sprawie podjęcia działań w celu udrożnienia granicy polsko-ukraińskiej.

KZSM: pismo w sprawie podjęcia działań w celu udrożnienia granicy polsko-ukraińskiej.

W załączeniu zamieszczamy pismo KZSM Zw. Rew. do Roberta Telusa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi…
OSM Giżycko z ogólnopolską nagrodą ,,Biznes Dobry dla Gminy”

OSM Giżycko z ogólnopolską nagrodą ,,Biznes Dobry dla Gminy”

OSM w Giżycku od lat zaliczana jest do ścisłej czołówki zakładów mleczarskich w Polsce, wyróżniona…

Ogłoszenia

Konsultacje KZSM

Zarząd Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich  Zw. Rew. w Warszawie uprzejmie informuje, że z dniem 1.07.2009…

Ogłoszenie

W załączeniu zamieszczamy ogłoszenie od OSM ,,MILKAR” w Karczewie.

OSM OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach - informacja o sprzedaży nieruchomości

OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach zamieszcza informację odnośnie sprzedaży nieruchomości  wymienionych w załączniku, będących własnością…