W roku 2023 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 23291  Mleko i przetwory mleczne — Wytyczne dotyczące stosowania spektrometrii w podczerwieni in-line i on-line

PrPN-ISO 23318 Mleko, przetwory mleczne w proszku oraz śmietanka i śmietana — Oznaczanie zawartości tłuszczu — Metoda grawimetryczna

PrPN-ISO 23970 Mleko, przetwory mleczne i preparaty do początkowego żywienia niemowląt — Oznaczanie melaminy i kwasu cyjanurowego za pomocą chromatografii cieczowej i tandemowej spektrometrii mas (LC‑MS/MS)

W roku 2022 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 3728  Lody śmietankowe i lody mleczne – Oznaczanie ogólnej zawartości suchej masy (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 8553 Mleko – Oznaczanie liczby drobnoustrojów – Technika płytkowo-ezowa w temperaturze 30 °C

PrPN-ISO 11865 Mleko pełne w proszku instant – Oznaczanie liczby białych drobin

PrPN-ISO 12082 Ser topiony i przetwory z sera topionego — Obliczanie zawartości dodanych substancji emulgujących i regulatorów kwasowości/pH na bazie cytrynianu, wyrażonych jako kwas cytrynowy

PrPN-ISO 14156 Mleko i przetwory mleczne – Metody ekstrakcji lipidów i związków rozpuszczalnych w lipidach

PrPN-ISO 18252 Bezwodny tłuszcz mleczny – Oznaczanie składu steroli za pomocą chromatografii gazowo-cieczowej (Metoda rutynowa)

PrPN-ISO 26323 Przetwory mleczne — Oznaczanie aktywności ukwaszającej kultur mleczarskich za pomocą ciągłego pomiaru pH (CpH)

W roku 2021 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 2962 Sery i sery topione – Oznaczanie całkowitej zawartości fosforu – Metoda spektrometrii absorpcyjnej cząsteczkowej

PrPN-ISO 8262-2 Przetwory mleczne i żywność na bazie mleka – Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą grawimetryczną Weibulla-Berntropa (Metoda odniesienia) – Część 2: Lody i mieszanki lodowe do spożycia

PrPN-ISO 9232 Jogurt – Identyfikacja charakterystycznych drobnoustrojów (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus i Streptococcus thermophilus)

PrPN-ISO 12078 Bezwodny tłuszcz mleczny – Oznaczanie zawartości steroli metodą chromatografii gazowo-cieczowej (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 14892 Mleko w proszku odtłuszczone – Oznaczanie zawartości witaminy D z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej

PrPKN-ISO/TS 17996 Ser – Oznaczanie właściwości reologicznych za pomocą jednoosiowego ściskania przy stałej prędkości przemieszczania

PrPN-ISO 27105 Mleko i ser – Oznaczanie zawartości lizozymu białka jaja kurzego metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

„Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” zadania wykonane w 2020

W roku 2020 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 8070 Mleko i przetwory mleczne – Oznaczanie zawartości wapnia, sodu, potasu i magnezu – Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

PrPKN-ISO/TS 11869 Mleko fermentowane – Oznaczanie kwasowości miareczkowej – Metoda potencjometryczna

PrPN-ISO 15884 Tłuszcz mleczny – Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych

PrPN-ISO 15885 Tłuszcz mleczny – Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych za pomocą chromatografii cieczowo-gazowej

PrPKN-ISO/TS 19046-1 Ser – Oznaczanie poziomu kwasu propionowego za pomocą chromatografii – Część 1: Metoda chromatografii gazowej

PrPKN-ISO/TS 19046-2 Ser – Oznaczanie poziomu kwasu propionowego za pomocą chromatografii – Część 2: Metoda chromatografii jonowymiennej

PrPN-ISO 19344 Mleko i przetwory mleczne – Kultury starterowe, probiotyki i przetwory fermentowane – Oznaczanie ilościowe bakterii kwasu mlekowego za pomocą cytometrii przepływowej

PrPKN-ISO/TS 27106 Ser – Oznaczanie zawartości nizyny A za pomocą LC‑MS i LC‑MS-MS

„Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” zadania wykonane w 2019


W roku 2019 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 11285 Mleko – Oznaczanie zawartości laktulozy – Metoda enzymatyczna

PrPN-ISO 11815 Mleko – Oznaczanie całkowitej aktywności ścinania mleka podpuszczek wołowych

PrPN-ISO 15174 Mleko i przetwory mleczne – Mikrobiologiczne preparaty koagulujące – Określenie całkowitej aktywności ścinania mleka

PrPN-ISO 15323 Suszone białkowe produkty mleczne – Oznaczanie wskaźnika rozpuszczalności azotu

PrPKN-ISO/TS 15495 Mleko, przetwory mleczne i preparaty dla niemowląt – Wytyczne do ilościowego oznaczania melaminy i kwasu cyjanurowego za pomocą LC-MS/MS

PrPN-ISO 19660 Śmietanka – Oznaczanie zawartości tłuszczu – Metoda butyrometryczna

PrPN-ISO 19662 Mleko – Oznaczanie zawartości tłuszczu – Metoda kwasowo-butyrometryczna (metoda Gerbera)

 

 

„Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” – zadania wykonane w 2018 r.

W roku 2018 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 9231 Mleko i przetwory mleczne – Oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego i kwasu sorbowego

PrPN-ISO 17129 Mleko w proszku – oznaczanie białek soi i grochu z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej w obecności dodecylosiarczanu sodu (SDS-CE) – metoda przesiewowa

PrPN-EN ISO 8968-4 Mleko i przetwory mleczne – Oznaczanie zawartości azotu – Cześć 4: Oznaczanie zawartości azotu białkowego i niebiałkowego oraz obliczanie zawartości białka właściwego (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 17792 Mleko, przetwory mleczne i mezofilne kultury starterowe – Oznaczanie liczby bakterii kwasu mlekowego fermentujących cytryniany – Technika liczenia kolonii w temperaturze 25 °C

PrPN-ISO 17997-1 Mleko – Oznaczanie zawartości azotu kazeinowego – Część 1: Metoda pośrednia (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 17997-2 Mleko – Oznaczanie zawartości azotu kazeinowego – Część 2: Metoda bezpośrednia

PrPN-ISO 1738 Masło – Oznaczanie zawartości soli

PrPKN-ISO/TS 18083 Przetwory topione z serów – Obliczanie zawartości dodanego fosforanu wyrażonego jako fosfor

PrPN-ISO 27871 Ser i ser topiony – Oznaczanie frakcji azotowych

PrPKN-ISO/TS 19657 Definicje i kryteria techniczne dla składników żywności uznanych jako naturalne

 

„Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” – zadania wykonane w 2017 r.

W roku 2017 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 3432 Ser – oznaczanie zawartości tłuszczu – Tłuszczomierz do metody van Gulika

PrPN-ISO 3433 Sery – Oznaczanie zawartości tłuszczu – Metoda van Gulika

 prPN-ISO 11868 Mleko po obróbce cieplnej – Oznaczanie zawartości laktulozy – Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej

PrPN-ISO 12081 Mleko – Oznaczanie zawartości wapnia – Metoda miareczkowa

PrPN-ISO 13559 Masło – Mleko fermentowane i świeży ser – Liczenie mikroorganizmów zanieczyszczających – Technika liczenia kolonii w temperaturze 30 °C

PrPN-ISO 16305 Masło – Oznaczanie zwięzłości

PrPN-ISO 16958 Mleko, przetwory mleczne, preparaty dla niemowląt i produkty odżywcze dla dorosłych – Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych – Metoda kapilarnej chromatografii gazowej

PrPKN-ISO/TS 11059 Mleko i przetwory mleczne – Metoda oznaczania liczby Pseudomonas spp.

 

„Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” – zadania wykonane w 2016 r.

W roku 2016 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 6092 Mleko w proszku – Oznaczanie kwasowości miareczkowej (Metoda rutynowa)

PrPN-ISO 8967 Mleko w proszku i przetwory mleczne w proszku – Oznaczanie gęstości nasypowej

PrPN-ISO 11814 Mleko w proszku – Ocena intensywności obróbki cieplnej – Metoda z użyciem wysokosprawnej chromatografii cieczowej

PrPN-ISO 13580 Jogurt – Oznaczanie zawartości całkowitej suchej masy (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 15322 Mleko w proszku i przetwory mleczne w proszku – Oznaczanie ich zachowania się w gorącej kawie (Test kawowy)

PrPN-ISO 22662 Mleko i przetwory mleczne – Oznaczanie zawartości laktozy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 26462 Mleko – Oznaczanie zawartości laktozy – Metoda enzymatyczna z wykorzystaniem różnicy pH

PrPKN-ISO/TS 17758 Mleko w proszku instant – Oznaczanie rozpraszalności i zwilżalności

PrPKN-ISO/TS 26844 Mleko i przetwory mleczne – Oznaczanie pozostałości substancji przeciwbakteryjnych – Test dyfuzyjno-probówkowy

PrPKN-ISO/TS 27265 Mleko w proszku – Oznaczanie liczby szczególnie ciepłoopornych przetrwalników bakterii termofilnych

 

„Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” – zadania wykonane w 2014 r.

W roku 2014 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 9622 Mleko i płynne przetwory mleczne – Wytyczne do stosowania spektrometrii w zakresie średniej podczerwieni

PrPN-ISO 15648 Masło – Oznaczanie zawartości soli – Metoda potencjometryczna

PrPN-ISO 2911 Mleko zagęszczone słodzone – Oznaczanie zawartości sacharozy – Metoda polarymetryczna

PrPN-ISO 5765-1 Mleko w proszku, mieszanki lodziarskie w proszku i sery topione – Oznaczanie zawartości laktozy – Część 1: Metoda enzymatyczna wykorzystująca część glukozową laktozy

PrPN-ISO 5765-2 Mleko w proszku, mieszanki lodziarskie w proszku i sery topione – Oznaczanie zawartości laktozy – Część 2: Metoda enzymatyczna wykorzystująca galaktozową część laktozy

 

„Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” – zadania wykonane w 2013 r.

W roku 2013 z Funduszu Promocji Mleka zostały wykonane w ramach zadania: „Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO” następujące działania:

PrPN-ISO 1740 Tłuszczowe przetwory mleczne i masło – Oznaczanie kwasowości tłuszczu (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 2920 Ser serwatkowy – Oznaczanie suchej masy (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 3976 Tłuszcz mleczny – Oznaczanie liczby nadtlenkowej

PrPN-ISO 6731 Mleko, śmietanka i mleko zagęszczone – Oznaczanie całkowitej zawartości suchej masy (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 6734 Mleko zagęszczone słodzone – Oznaczanie całkowitej zawartości suchej masy (Metoda odniesienia)

PrPN-ISO 7586 Masło – Oznaczanie stopnia dyspersji wody

PrPN-ISO 8156 Mleko w proszku i przetwory mleczne w proszku – Oznaczanie wskaźnika nierozpuszczalności

 

Aktualności

Program dla szkół” w Polsce w roku szkolnym 2024/2025

Program dla szkół” w Polsce w roku szkolnym 2024/2025

W dniu 7 maja br. odbyło się spotkanie online organizowane przez MRiRW, na którym przedyskutowane…
Dot. zniesienia lub czasowego zawieszenia Funduszu Ochrony Rolnictwa

Dot. zniesienia lub czasowego zawieszenia Funduszu Ochrony Rolnictwa

KZSM Zw. Rew. zwraca się z prośbą do Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów oraz…
POLAGRA 2024: KZSM Zw. Rew. Patronem Branżowym

POLAGRA 2024: KZSM Zw. Rew. Patronem Branżowym

Z ogromną przyjemnością informujemy, że KZSM Zw. Rew. objął Patronatem Branżowym najbliższą edycję Międzynarodowych Targów…

Ogłoszenia

Konsultacje KZSM

Zarząd Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich  Zw. Rew. w Warszawie uprzejmie informuje, że z dniem 1.07.2009…

OSM OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach - informacja o sprzedaży nieruchomości

OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach zamieszcza informację odnośnie sprzedaży nieruchomości  wymienionych w załączniku, będących własnością…