Skład powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka na lata 2021-2025:

Członkowie Komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów mleka lub pierwsze podmioty skupujące mleko:

1) Pan Wawrzyniec Maziejuk – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”
2) Pan Zbigniew Chwastek – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
3) Pan Krzysztof Zdzisław Pogorzelski – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka – ZASTĘPCA KOMISJI
4) Pan Aleksander Tadych – NSZZ RI „Solidarność”
5) Pan Waldemar Jan Wojciechowski – Stowarzyszenie Innowatorów Wsi – SEKRETARZ KOMISJI

Członkowie Komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające podmioty skupujące i zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mleka:

1) Pani Agnieszka Maliszewska – Polska Izba Mleka – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
2) Pan Stanisław Rogalski – Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
3) Pan Marcin Hydzik – Związek Polskich Przetwórców Mleka

Członek Komisji reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych:

1) Pan Stanisław Stanik – Krajowa Rada Izb Rolniczych – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI