Wiesław Żebrowski – Członek Zarządu KZSM Zw. Rew.

Stanisław Wieczorek – Zastępca Prezesa Zarządu KZSM Zw. Rew.