Waldemar Broś - Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.
Stanisław Wieczorek - Zastępca Prezesa Zarządu KZSM Zw. Rew.