Zespół Normalizacyjny

1. Komitet Techniczny 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych

Komitet jest organem kolegialnym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).
Zgodnie z decyzją PKN sekretariat Komitetu umiejscowiony jest przy Krajowym Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związku Rewizyjnym w Warszawie.

Adres sekretariatu:

Komitet Techniczny 35
ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
przy Krajowym Związku Spółdzielni Mleczarskich
ul. Hoża 66/68
00-682 WARSZAWA

tel. 22 37 20 333
fax 22 37 20 351
e-mail: nkp35milk@ant.pl

Tematyka jaką zajmuje się Komitet: terminologia, wymagania jakościowe, pobieranie próbek, metody badań, pakowanie, przechowywanie i transport w zakresie: mleka surowego, spożywczego, zagęszczonego i w proszku; śmietanki i śmietany, mleka fermentowanego, napojów mlecznych, masła, serów podpuszczkowych dojrzewających, serów twarogowych niedojrzewających, lodów, cukru mlekowego, kazeiny i kazeinianów.
 
Wykaz norm ustanowionych oraz norm w opracowaniu:
patrz 
http://www.pkn.pl
 
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
• KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
• KT 88 ds. Żywności Mrożonej
• KT 200 ds. Koncentratów Spożywczych
• KT 235 ds. Analizy Żywności
• KT 258 ds. Produktów Dietetycznych i Specjalnego Przeznaczenia
• Ministerstwo Zdrowia
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 302 – Europejski Komitet Normalizacyjny / Komitet Techniczny 302
ISO/TC 34/SC 5 – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna / Komitet Techniczny 34 / Podkomitet 5
 
Przewodniczący:
dr hab. Antoni Pluta – prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Warszawa
 
Sekretarz:
mgr inż. Ewa Muszalska
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny – Warszawa

Biuro Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
Zespół Chemii, Rolnictwa i Żywności
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
 
2. Pozostałe prace Zespołu
Skład Zespołu:
mgr inż. Ewa Muszalska
mgr inż. Iwona Serocka

 • Zespół Normalizacyjny czynnie uczestniczy w powstawaniu i/lub opiniowaniu administracyjnych aktów prawnych.
 • Zespół Normalizacyjny opracowuje komunikaty (forma papierowa) lub informacje (forma elektroniczna) adresowane do spółdzielni/zakładów mleczarskich dotyczące najnowszych uregulowań, przepisów oraz informacji dotyczących szeroko rozumianego prawa żywnościowego np. dotyczących bezpieczeństwa żywności, higieny, znakowania, dozwolonych substancji dodatkowych, zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, towarów paczkowanych,  opakowań, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego itp.
 • Zespół Normalizacyjny prowadzi prace w zakresie tłumaczenia Standardów i innych dokumentów, takich jak przewodniki, wytyczne czy zalecenia Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.
 • Zespół Normalizacyjny udziela informacji telefonicznych oraz odpowiedzi pisemnych w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi, które dotyczą jego zakresu działalności, głównie w odniesieniu do unijnych i krajowych aktów prawnych.
 • Zespól Normalizacyjny aktywnie uczestniczy w pracach:
  • Światowej Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowej Organizacji Zdrowia (FAO/WHO) – opiniowanie dokumentów w tym standardów w zakresie wymagań dla mleka i przetworów mlecznych,
  • Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) – opiniowanie projektów norm europejskich,
  • Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) – opiniowanie projektów norm międzynarodowych,
  • Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej (IDF/FIL) oraz
  • Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarstwa (EDA) – udział w pracach Komitetu ds. Polityki Żywnościowej i Środowiska. Pracownik Zespołu Normalizacyjnego bierze udział w pracach Komitetu, który obejmuje Grupy Robocze ds. Higieny, Oświadczeń i Znakowania, Dodatków i Zanieczyszczeń oraz Żywienia.

Zespół Normalizacji – kontakt tel.: 22 372 03 33

 

Zespół Technologii, Jakości Surowca i Produktów

Skład Zespołu:

mgr. inż. Ewa Muszalska, mgr inż. Iwona Serocka 

Zespół, oprócz zadań w ramach wydzielonej komórki ds. normalizacji, zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z integracją z Unią Europejską, a w tym:

– prowadzi bieżące konsultacje i doradztwo spółdzielniom mleczarskim, członkom Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w zakresie technologii, jakości surowca, poprawy jakości produktów oraz interpretacji obowiązujących, bądź planowanych przepisów (unijnych i krajowych),

– reprezentuje interesy Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich wobec innych instytucji, w tym instytucji rządowych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii) i organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką mleczarstwa (Związek Polskich Przetwórców Mleka, Polska Izba Mleka, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy),

– współpracuje z unijnymi organizacjami pozarządowymi takimi jak: Europejskie Stowarzyszenie Mleczarstwa EDA  oraz Międzynarodowa Federacja Mleczarska FIL/IDF. 

– inicjuje oraz bierze udział w pracach w zakresie krajowych opracowań, ekspertyz, programów i ustawodawstwa dotyczącego sektora mleczarskiego,

– opiniuje opracowania, programy, projekty uregulowań prawnych, odnoszące się do zagadnień związanych z mleczarstwem,  tworzonych przez inne instytucje,

– reprezentuje stanowisko Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich na różnych spotkaniach i konferencjach o tematyce mleczarskiej; 

Zespół Technologii – kontakt tel.: 22 372 03 33

Aktualności

Debata z udziałem ekspertów

Debata z udziałem ekspertów

Zobacz debatę! „Polskie produkty mleczne każdego dnia” Poznaj opinie ekspertów na temat polskich produktów mlecznych,…
KZSM: pismo w sprawie podjęcia działań w celu udrożnienia granicy polsko-ukraińskiej.

KZSM: pismo w sprawie podjęcia działań w celu udrożnienia granicy polsko-ukraińskiej.

W załączeniu zamieszczamy pismo KZSM Zw. Rew. do Roberta Telusa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi…
OSM Giżycko z ogólnopolską nagrodą ,,Biznes Dobry dla Gminy”

OSM Giżycko z ogólnopolską nagrodą ,,Biznes Dobry dla Gminy”

OSM w Giżycku od lat zaliczana jest do ścisłej czołówki zakładów mleczarskich w Polsce, wyróżniona…

Ogłoszenia

Konsultacje KZSM

Zarząd Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich  Zw. Rew. w Warszawie uprzejmie informuje, że z dniem 1.07.2009…

Ogłoszenie

W załączeniu zamieszczamy ogłoszenie od OSM ,,MILKAR” w Karczewie.

OSM OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach - informacja o sprzedaży nieruchomości

OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach zamieszcza informację odnośnie sprzedaży nieruchomości  wymienionych w załączniku, będących własnością…