Zespół Normalizacyjny

1. Komitet Techniczny 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych

Komitet jest organem kolegialnym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).
Zgodnie z decyzją PKN sekretariat Komitetu umiejscowiony jest przy Krajowym Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związku Rewizyjnym w Warszawie.

Adres sekretariatu:

Komitet Techniczny 35
ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
przy Krajowym Związku Spółdzielni Mleczarskich
ul. Hoża 66/68
00-682 WARSZAWA

tel. 22 37 20 333
fax 22 37 20 351
e-mail: nkp35milk@ant.pl

Tematyka jaką zajmuje się Komitet: terminologia, wymagania jakościowe, pobieranie próbek, metody badań, pakowanie, przechowywanie i transport w zakresie: mleka surowego, spożywczego, zagęszczonego i w proszku; śmietanki i śmietany, mleka fermentowanego, napojów mlecznych, masła, serów podpuszczkowych dojrzewających, serów twarogowych niedojrzewających, lodów, cukru mlekowego, kazeiny i kazeinianów.
 
Wykaz norm ustanowionych oraz norm w opracowaniu:
patrz 
http://www.pkn.pl
 
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
• KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
• KT 88 ds. Żywności Mrożonej
• KT 200 ds. Koncentratów Spożywczych
• KT 235 ds. Analizy Żywności
• KT 258 ds. Produktów Dietetycznych i Specjalnego Przeznaczenia
• Ministerstwo Zdrowia
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 302 – Europejski Komitet Normalizacyjny / Komitet Techniczny 302
ISO/TC 34/SC 5 – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna / Komitet Techniczny 34 / Podkomitet 5
 
Przewodniczący:
dr hab. Antoni Pluta – prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Warszawa
 
Sekretarz:
mgr inż. Ewa Muszalska
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny – Warszawa

Biuro Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
Zespół Chemii, Rolnictwa i Żywności
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
 
2. Pozostałe prace Zespołu
Skład Zespołu:
mgr inż. Ewa Muszalska
mgr inż. Iwona Serocka

 • Zespół Normalizacyjny czynnie uczestniczy w powstawaniu i/lub opiniowaniu administracyjnych aktów prawnych.
 • Zespół Normalizacyjny opracowuje komunikaty (forma papierowa) lub informacje (forma elektroniczna) adresowane do spółdzielni/zakładów mleczarskich dotyczące najnowszych uregulowań, przepisów oraz informacji dotyczących szeroko rozumianego prawa żywnościowego np. dotyczących bezpieczeństwa żywności, higieny, znakowania, dozwolonych substancji dodatkowych, zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, towarów paczkowanych,  opakowań, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego itp.
 • Zespół Normalizacyjny prowadzi prace w zakresie tłumaczenia Standardów i innych dokumentów, takich jak przewodniki, wytyczne czy zalecenia Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.
 • Zespół Normalizacyjny udziela informacji telefonicznych oraz odpowiedzi pisemnych w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi, które dotyczą jego zakresu działalności, głównie w odniesieniu do unijnych i krajowych aktów prawnych.
 • Zespól Normalizacyjny aktywnie uczestniczy w pracach:
  • Światowej Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowej Organizacji Zdrowia (FAO/WHO) – opiniowanie dokumentów w tym standardów w zakresie wymagań dla mleka i przetworów mlecznych,
  • Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) – opiniowanie projektów norm europejskich,
  • Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) – opiniowanie projektów norm międzynarodowych,
  • Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej (IDF/FIL) oraz
  • Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarstwa (EDA) – udział w pracach Komitetu ds. Polityki Żywnościowej i Środowiska. Pracownik Zespołu Normalizacyjnego bierze udział w pracach Komitetu, który obejmuje Grupy Robocze ds. Higieny, Oświadczeń i Znakowania, Dodatków i Zanieczyszczeń oraz Żywienia.

Zespół Normalizacji – kontakt tel.: 22 372 03 33

 

Zespół Technologii, Jakości Surowca i Produktów

Skład Zespołu:

mgr. inż. Ewa Muszalska, mgr inż. Iwona Serocka 

Zespół, oprócz zadań w ramach wydzielonej komórki ds. normalizacji, zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z integracją z Unią Europejską, a w tym:

– prowadzi bieżące konsultacje i doradztwo spółdzielniom mleczarskim, członkom Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w zakresie technologii, jakości surowca, poprawy jakości produktów oraz interpretacji obowiązujących, bądź planowanych przepisów (unijnych i krajowych),

– reprezentuje interesy Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich wobec innych instytucji, w tym instytucji rządowych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii) i organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką mleczarstwa (Związek Polskich Przetwórców Mleka, Polska Izba Mleka, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy),

– współpracuje z unijnymi organizacjami pozarządowymi takimi jak: Europejskie Stowarzyszenie Mleczarstwa EDA  oraz Międzynarodowa Federacja Mleczarska FIL/IDF. 

– inicjuje oraz bierze udział w pracach w zakresie krajowych opracowań, ekspertyz, programów i ustawodawstwa dotyczącego sektora mleczarskiego,

– opiniuje opracowania, programy, projekty uregulowań prawnych, odnoszące się do zagadnień związanych z mleczarstwem,  tworzonych przez inne instytucje,

– reprezentuje stanowisko Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich na różnych spotkaniach i konferencjach o tematyce mleczarskiej; 

Zespół Technologii – kontakt tel.: 22 372 03 33

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Prezesa Zarządu KZSM Zw. Rew.

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Prezesa Zarządu KZSM Zw. Rew.

Rada Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.zaprasza do składania ofert na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowego…
Zmarł ś.p. prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski

Zmarł ś.p. prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 kwietnia 2024 r. zmarł Ś.P. prof. dr…
KZSM Zw. Rew.: zapraszamy na nasz kanał na YouTube

KZSM Zw. Rew.: zapraszamy na nasz kanał na YouTube

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na YouTubie, gdzie systematycznie zamieszczamy filmy, video animacje, wywiady, podcasty,…

Ogłoszenia

Konsultacje KZSM

Zarząd Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich  Zw. Rew. w Warszawie uprzejmie informuje, że z dniem 1.07.2009…

OSM OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach - informacja o sprzedaży nieruchomości

OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach zamieszcza informację odnośnie sprzedaży nieruchomości  wymienionych w załączniku, będących własnością…