Konsultacje KZSM

Zarząd Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich  Zw. Rew. w Warszawie uprzejmie informuje, że z dniem 1.07.2009 r. istnieje możliwość konsultacji w sprawach:

  • rachunkowości,
  • podatkowych

pod nr. telefonu 022 372 03 14 (Stanisław Wieczorek – Zastępca Prezesa Zarządu KZSM Zw. Rew., biegły rewident), bądź drogą elektroniczną pod: kzsm@kzsm.org.pl