Adres:

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68

Telefon / FAX:

22 372 03 72
Fax: 22 372 03 25

Numer konta PKO BP:
53 1020 1097 0000 7102 0161 1128

NIP: 525-001-24-26 

Kontakt do Zespołów KZSM Zw. Rew.

Sekretariat tel.: 22 372 03 14
Zespół Finansów  tel.: 22 372 03 76
Zespół ds.Rynku i Ośrodek Szkoleń tel.: 22 372 03 45/23
Stanowisko ds. Kadr i Samorządu tel.: 22 372 03 57
Lustracja tel.: 22 372 03 31 
Zespół Normalizacji tel.: 22 372 03 33
Zespół Technologii tel.: 22 372 03 33
Zespół Administracyjny tel.: 22 372 03 38
Informatyk tel.: 22 372 03 23