Codex Alimentarius jest zbiorem Standardów i innych dokumentów opracowywanych i publikowanych przez FAO/WHO Food and Agriculture Organization of the United Nations / World Health Organization (Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ / Światową Organizację Zdrowia

Opracowanie wersji polskiej Standardów kodeksowych jest finansowane z Funduszu Promocji Mleka

Standardy kodeksowe są tłumaczone za zgodą FAO/WHO przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny. Prace prowadzi Zespół Normalizacyjny z udziałem ekspertów krajowych z Komitetu Technicznego PKN nr 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych.

Krajowy Związek pragnie przekazać wszystkim zainteresowanym tłumaczenia Standardów i innych dokumentów, takich jak przewodniki, wytyczne czy zalecenia Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO do wykorzystania.

Organizacja FAO/WHO jest największym światowym forum w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. Z uwagi na szeroką reprezentację w pracach kodeksowych organizacji rządowych, w tym Polski i Unii Europejskiej, tworzone Standardy czy inne dokumenty są powszechnie akceptowane i praktykowane, zwłaszcza w handlu międzynarodowym żywnością, w tym przetworami mlecznymi. Oryginały Standardów tworzonych przez FAO/WHO dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en

Z uwagi na to, że część przepisów, w szczególności w odniesieniu do dodatków do żywności, jest niezgodna z prawodawstwem unijnym w danym zakresie, bezpośrednio w treści Standardów zamieszczono odpowiednie komentarze ekspertów krajowych, które są ujęte w odnośnikach oznaczonych symbolem K… ze wskazaniem kolejnego numeru.

Komentarze krajowych ekspertów dotyczą:

• wykazania różnic w stosunku do prawa Unii Europejskiej bądź wskazania na przepisy odrębne, w szczególności w zakresie dodatków do żywności, zanieczyszczeń mikrobiologicznych i innych,
• praktycznie stosowanych w Polsce technologii, technik lub ich modyfikacji,
• polskiego nazewnictwa przetworów mlecznych,
• terminologii,
• innych praktyk stosowanych w Polsce.
Powoływane w Standardach dokumenty mają pozostawione oryginalne tytuły.

Załączniki krajowe do poszczególnych Standardów zawierają tłumaczenia na język polski tytułów powoływanych dokumentów jak również wskazanie dotychczasowych zmian i rewizji.

W poniższej tabeli zostały zamieszczone wszystkie dotychczas przetłumaczone Standardy.

W poniższej tabeli zostały zamieszczone wszystkie dotychczas przetłumaczone inne dokumenty (np. przewodniki).

Numer Standardu

Tytuł Standardu

Data publikacji

Rok ostatniej zmiany lub rewizji

Plik do pobrania

CXS 206 PL

Ogólny Standard Stosowania Terminów Mleczarskich

2016.01.25

pobierz

CXS 208 PL

Standard dla grupy – Sery w solance

2023.12.28

2021

pobierz

CXS 221 PL

Grupowy Standard – Sery niedojrzewające włącznie z serami świeżymi

2022.12.30

2021

pobierz

CXS 243 PL

Standard – Mleka fermentowane

2022.12.30

2018

pobierz

CXS 250 PL

Standard – Mieszanka zagęszczonego mleka odtłuszczonego z tłuszczem roślinnym

2023.12.28

2022

pobierz

CXS 251 PL

Standard – Mieszanka w sproszkowanej formie odtłuszczonego mleka i tłuszczu roślinnego

2023.12.28

2022

pobierz

CXS 252 PL

Standard – Mieszanka mleka zagęszczonego odtłuszczonego słodzonego z tłuszczem roślinnym

2023.12.28

2022

pobierz

CXS 262 PL

Standard – Ser Mozzarella

2022.12.30

2019

pobierz

CXS 265 PL

Standard – Ser Edam

2022.12.30

2019

pobierz

CXS 266 PL

Standard – Ser Gouda

2022.12.30

2019

pobierz

CXS 273 PL

Standard – Cottage Cheese

2022.12.30

2021

pobierz

CXS 275 PL

Standard – Ser kremowy

2023.12.28

2022

pobierz

CXS 278 PL

Standard – Bardzo twardy ser do tarcia

2023.12.28

2022

pobierz

CXS 283 PL

Ogólny Standard – Ser

2022.12.30

2021

pobierz

CXS 284 PL

Standard – Sery serwatkowe

2023.12.28

2022

pobierz

CXS 288 PL

Standard – Śmietanka i Śmietanki przetworzone

2022.12.30

2018

pobierz

CXS 289 PL

Standard – Serwatki w proszku

2023.12.28

2022

pobierz

 

W poniższej tabeli zostały zamieszczone wszystkie dotychczas przetłumaczone inne dokumenty (np. przewodniki).

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Aktualności

KZSM: System kaucyjny a pitne przetwory mleczne – kolejne kroki

KZSM: System kaucyjny a pitne przetwory mleczne – kolejne kroki

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich zwrócił się ponownie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz oddzielnym pismem…
Ceny skupu mleka w kwietniu 2024 r.

Ceny skupu mleka w kwietniu 2024 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w kwietniu 2024 r. wyniosła 202,56  zł /1…
XVII Euroforum Polskiego Mleczarstwa

XVII Euroforum Polskiego Mleczarstwa

W dniach 13-15 maja br. w Hotelu Zamek Gniew odbyło się XVII Euroforum Polskiego Mleczarstwa…

Ogłoszenia

Konsultacje KZSM

Zarząd Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich  Zw. Rew. w Warszawie uprzejmie informuje, że z dniem 1.07.2009…

OSM OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach - informacja o sprzedaży nieruchomości

OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach zamieszcza informację odnośnie sprzedaży nieruchomości  wymienionych w załączniku, będących własnością…