Zespół ds. Rynku i Ośrodek Szkoleń prowadzi działalność w trzech zasadniczych kierunkach:

  • organizacji szkoleń,
  • organizacji targów,
  • marketingowo – informacyjnym,
  • w innych kierunkach, w zależności od potrzeb organizacji.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie jeszcze jako Krajowe Porozumienie podjął działalność szkoleniową w I kwartale 1993 roku, a 4 kwietnia 1995 roku powołano Ośrodek Szkoleń działający przy KZSM Zw. Rew.

W zakresie działalności szkoleniowej Zespół organizuje szkolenia w Warszawie, Olsztynie  i w innych wybranych miejscach na prośbę zainteresowanych. Istotną pozycją są szkolenia realizowane w spółdzielniach mleczarskich finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa.

Na tej płaszczyźnie należy wyodrębnić w szczególności:

1. Prowadzenie kursów specjalistycznych (technika, technologia, organoleptyka, zarządzanie jakością, skup, transport, mikrobiologia, fizykochemia) przy współpracy  z Wydziałem Nauki o Żywności UWM w Olsztynie na obecnych zasadach zgodnie  z podpisaną umową. Tematy są dostosowywane do zapotrzebowania.

2. Prowadzenie kursów w zakresie wiedzy ogólnej (księgowej, marketingowej,  handlowej, finansowej, samorządowej itp.) w Warszawie. Zamierzamy skoncentrować się  na kursach dla Prezesów Zarządu i Rad Nadzorczych z uwagi na konieczność zatrudniania w charakterze wykładowców przedstawicieli ośrodków decyzyjnych  tj. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Fundacji programów pomocy dla Rolnictwa itp.

Prowadzimy szkolenia z następujących dziedzin:

–  zmian zakresu organizacji, prawa i ekonomii dotyczących sektora mleczarskiego  i spółdzielczego,

–  aktualnej sytuacji w sektorze mleczarskim,

– możliwości pozyskiwania środków pomocowych z Unii  Europejskiej  dla producentów mleka i przetwórców mleka,

–  warunków produkcji i przetwórstwa mleka w świetle wymogów  
Unii Europejskiej,

– handlu z krajami Unii Europejskiej i świata (eksportu artykułów mleczarskich),

– marketingu mleczarskiego i spółdzielczego, zarządzania, organizacji pracy,

–  księgowości, rachunkowości, podatków, prawa pracy, ubezpieczeń, bhp itp.

 3. Prowadzimy szkolenia finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa.

 Organizujemy kursy dla producentów mleka w zakresie:

–  kwot mlecznych,

–  możliwości pozyskiwania dopłat unijnych,

–  aktualnej sytuacji w sektorze mleczarskim,

–  jakości mleka w skupie,

–  dobrostanu zwierząt i zagadnień weterynaryjnych.

 Szkolenia dla pracowników spółdzielni mleczarskich obejmują swoim zakresem nastepujące zagadnienia:

–  systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (HACCP, ISO),

–  technologiczne (produkcja podstawowych artykułów mleczarskich),

–  techniczne (zapobieganie awariom), 

–   transportowe, 

–  marketingowe.

Są to szkolenia jednodniowe w spółdzielniach mleczarskich. Ilość tych szkoleń uzależniona jest od uzyskanych środków pieniężnych przyznawanych przez Komisję Porozumiewawczą.

4. Współpracujemy z UWM z Wydziałem Nauki o Żywności przy szkoleniach dla zakładów mleczarskich na ,,ścianie wschodniej” ze środków pomocowych pozyskiwanych  przez Uniwersytet w Olsztynie z Unii Europejskiej.

5. Organizujemy Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie dla przyszłych kadr inżynieryjnych – technicznych branży mleczarskiej. Turniej trwa 3 dni. Przewodniczącym Komitetu Głównego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie jest prof. dr. hab. Stefan Ziajka. Turniej odbywa się raz w roku w wybranych szkołach uczestniczących w turnieju.

6. Współpracujemy z Wydziałem Nauki o Żywności UWM w Olsztynie przy corocznej organizacji sympozjum ,,Technika i Technologia w przemyśle mleczarskim”.

W zakresie działalności marketingowo – informacyjnej Zespół:

  • opracowuje kwartalnik ,,Sytuacja na rynku mleka”.
  • opracowuje coroczny ranking spółdzielni mleczarskich – członków KZSM Zw. Rew. i najlepszych eksporterów.
  • aktualizuje stronę internetową.
  • prowadzi badania rynkowe – w zależności od potrzeb i w miarę posiadanych środków finansowych.
  • prowadzi działalność marketingową w zależności od potrzeb spółdzielni – członków KZSM.

 W zakresie organizacji targów Zespół:

  1. Organizuje Targi Mleko-Expo łącznie z imprezami towarzyszącymi:

     –  konkurs ,,Wysoka Jakość Wyrobów Mleczarskich”,

     –  konkurs ,,Super Produkt”,

     – ,,Dzień Produktu Mleczarskiego” (np. twarogu, mleka) połączony z akcją informującą o produkcie i konkursem na ,,Hit produktowy”,

     –  Konkurs na ,,Najładniejsze stoisko”.

 2.  Organizuje coroczny udział w Targach Polagra – Food w Poznaniu.

W zakresie pozostałych działań Zespół planuje rozpocząć lub kontynuować współpracę  z placówkami naukowo-badawczymi, uczelniami, szkołami o profilu mleczarskim, brać udział w miarę możliwości (w osobie przedstawiciela Zespołu) w Walnych Zgromadzeniach  w Spółdzielniach Mleczarskich oraz prowadzić doradztwo specjalistyczne dla spółdzielni mleczarskich.

W Zespole ds. Rynku i Ośrodku Szkoleń są zatrudnione cztery osoby. tel. 22 372 03 55/45/23

Aktualności

Ceny skupu mleka w kwietniu 2022 r.

Ceny skupu mleka w kwietniu 2022 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w marcu 2022 r. wyniosła 213,47 zł /1…
Wraz ze wzrostem ceny mleka, muszą zdrożeć produkty mleczarskie

Wraz ze wzrostem ceny mleka, muszą zdrożeć produkty mleczarskie

Zdaniem Waldemara Brosia, prezes KZSM, produkcja mleka mogłaby być większa, gdyby zapewnić odpowiednie warunki rolnikom.…

Ogłoszenia

Konsultacje KZSM

Zarząd Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich  Zw. Rew. w Warszawie uprzejmie informuje, że z dniem 1.07.2009…