Zespół ds. Rynku i Ośrodek Szkoleń prowadzi działalność w trzech zasadniczych kierunkach:

  • organizacji szkoleń,
  • organizacji targów,
  • marketingowo – informacyjnym,
  • w innych kierunkach, w zależności od potrzeb organizacji.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie jeszcze jako Krajowe Porozumienie podjął działalność szkoleniową w I kwartale 1993 roku, a 4 kwietnia 1995 roku powołano Ośrodek Szkoleń działający przy KZSM Zw. Rew.

W zakresie działalności szkoleniowej Zespół organizuje szkolenia w Warszawie, Olsztynie  i w innych wybranych miejscach na prośbę zainteresowanych. Istotną pozycją są szkolenia realizowane w spółdzielniach mleczarskich finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa.

Na tej płaszczyźnie należy wyodrębnić w szczególności:

1. Prowadzenie kursów specjalistycznych (technika, technologia, organoleptyka, zarządzanie jakością, skup, transport, mikrobiologia, fizykochemia) przy współpracy  z Wydziałem Nauki o Żywności UWM w Olsztynie na obecnych zasadach zgodnie  z podpisaną umową. Tematy są dostosowywane do zapotrzebowania.

2. Prowadzenie kursów w zakresie wiedzy ogólnej (księgowej, marketingowej,  handlowej, finansowej, samorządowej itp.) w Warszawie. Zamierzamy skoncentrować się  na kursach dla Prezesów Zarządu i Rad Nadzorczych z uwagi na konieczność zatrudniania w charakterze wykładowców przedstawicieli ośrodków decyzyjnych  tj. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Fundacji programów pomocy dla Rolnictwa itp.

Prowadzimy szkolenia z następujących dziedzin:

–  zmian zakresu organizacji, prawa i ekonomii dotyczących sektora mleczarskiego  i spółdzielczego,

–  aktualnej sytuacji w sektorze mleczarskim,

– możliwości pozyskiwania środków pomocowych z Unii  Europejskiej  dla producentów mleka i przetwórców mleka,

–  warunków produkcji i przetwórstwa mleka w świetle wymogów  
Unii Europejskiej,

– handlu z krajami Unii Europejskiej i świata (eksportu artykułów mleczarskich),

– marketingu mleczarskiego i spółdzielczego, zarządzania, organizacji pracy,

–  księgowości, rachunkowości, podatków, prawa pracy, ubezpieczeń, bhp itp.

 3. Prowadzimy szkolenia finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa.

 Organizujemy kursy dla producentów mleka w zakresie:

–  kwot mlecznych,

–  możliwości pozyskiwania dopłat unijnych,

–  aktualnej sytuacji w sektorze mleczarskim,

–  jakości mleka w skupie,

–  dobrostanu zwierząt i zagadnień weterynaryjnych.

 Szkolenia dla pracowników spółdzielni mleczarskich obejmują swoim zakresem nastepujące zagadnienia:

–  systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (HACCP, ISO),

–  technologiczne (produkcja podstawowych artykułów mleczarskich),

–  techniczne (zapobieganie awariom), 

–   transportowe, 

–  marketingowe.

Są to szkolenia jednodniowe w spółdzielniach mleczarskich. Ilość tych szkoleń uzależniona jest od uzyskanych środków pieniężnych przyznawanych przez Komisję Porozumiewawczą.

4. Współpracujemy z UWM z Wydziałem Nauki o Żywności przy szkoleniach dla zakładów mleczarskich na ,,ścianie wschodniej” ze środków pomocowych pozyskiwanych  przez Uniwersytet w Olsztynie z Unii Europejskiej.

5. Organizujemy Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie dla przyszłych kadr inżynieryjnych – technicznych branży mleczarskiej. Turniej trwa 3 dni. Przewodniczącym Komitetu Głównego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie jest prof. dr. hab. Stefan Ziajka. Turniej odbywa się raz w roku w wybranych szkołach uczestniczących w turnieju.

6. Współpracujemy z Wydziałem Nauki o Żywności UWM w Olsztynie przy corocznej organizacji sympozjum ,,Technika i Technologia w przemyśle mleczarskim”.

W zakresie działalności marketingowo – informacyjnej Zespół:

  • opracowuje kwartalnik ,,Sytuacja na rynku mleka”.
  • opracowuje coroczny ranking spółdzielni mleczarskich – członków KZSM Zw. Rew. i najlepszych eksporterów.
  • aktualizuje stronę internetową.
  • prowadzi badania rynkowe – w zależności od potrzeb i w miarę posiadanych środków finansowych.
  • prowadzi działalność marketingową w zależności od potrzeb spółdzielni – członków KZSM.

 W zakresie organizacji targów Zespół:

  1. Organizuje Targi Mleko-Expo łącznie z imprezami towarzyszącymi:

     –  konkurs ,,Wysoka Jakość Wyrobów Mleczarskich”,

     –  konkurs ,,Super Produkt”,

     – ,,Dzień Produktu Mleczarskiego” (np. twarogu, mleka) połączony z akcją informującą o produkcie i konkursem na ,,Hit produktowy”,

     –  Konkurs na ,,Najładniejsze stoisko”.

 2.  Organizuje coroczny udział w Targach Polagra – Food w Poznaniu.

W zakresie pozostałych działań Zespół planuje rozpocząć lub kontynuować współpracę  z placówkami naukowo-badawczymi, uczelniami, szkołami o profilu mleczarskim, brać udział w miarę możliwości (w osobie przedstawiciela Zespołu) w Walnych Zgromadzeniach  w Spółdzielniach Mleczarskich oraz prowadzić doradztwo specjalistyczne dla spółdzielni mleczarskich.

W Zespole ds. Rynku i Ośrodku Szkoleń są zatrudnione cztery osoby. tel. 22 372 03 55/45/23

Aktualności

POLAGRA 2022

POLAGRA 2022

26 września br. odbyło się uroczyste otwarcie targów POLAGRA 2022 i Taropak. W otwarciu wziął…
Zjazd Delegatów KZSM Zw. Rew. 21.09.2022 r.

Zjazd Delegatów KZSM Zw. Rew. 21.09.2022 r.

21 września 2022 r. w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie odbył się Zjazd Delegatów…
Ceny skupu mleka w sierpniu 2022 r.

Ceny skupu mleka w sierpniu 2022 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w sierpniu 2022 r. wyniosła 238,97 zł /1…

Ogłoszenia

Konsultacje KZSM

Zarząd Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich  Zw. Rew. w Warszawie uprzejmie informuje, że z dniem 1.07.2009…