Ceny skupu mleka w czerwcu 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w czerwcu 2019 r. wyniosła 132,07 zł/1 hl i była wyższa o 2,8% niż w czerwcu 2018 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do maja 2019 r. była o 1,9% niższa.

Najwyższe ceny w czerwcu  2019 r. wg województw:

  1. podlaskie 137,85 zł/1 hl
  2. opolskie 135,34 zł/1 hl
  3. dolnośląskie 134,96 zł/1 hl

Najniższe ceny w czerwcu 2019 r. wg województw:

  1. małopolskie 125,08 zł/1 hl
  2. łódzkie 123,76 zł/1 hl
  3. świętokrzyskie 126,25 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w czerwcu 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: