Ceny skupu mleka w czerwcu 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  
w czerwcu 2020 r. wyniosła 130,61 zł/1 hl i była niższa o 1,1% niż w  czerwcu 2019 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do maja 2020 r. była o 0,2% niższa.

Najwyższe ceny w czerwcu 2020 r. wg województw:

  1. podlaskie 137,45 zł/1 hl
  2. lubuskie 136,18 zł/1 hl
  3. warmińsko-mazurskie132,80 zł/1 hl

Najniższe ceny w czerwcu 2020 r. wg województw:

  1. małopolskie 122,11 zł/1 hl
  2. świętkokrzyskie122,51 zł/1 hl
  3. łódzkie 123,15 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w czerwcu 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: