Ceny skupu mleka w czerwcu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w czerwcu 2021 r. wyniosła 150,22 zł/1 hl i była wyższa o 15% niż w czerwcu 2020 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do maja 2021 r. była o 0,8% niższa.

Najwyższe ceny w czerwcu 2021 r. wg województw:

  1. podlaskie 154,58 zł/1 hl
  2. lubuskie 153,64 zł/1 hl
  3. warmińsko-mazurskie 152,34 zł/1 hl

Najniższe ceny w czerwcu 2021 r. wg województw:

  1. małopolskie 137,79 zł/1 hl
  2. łódzkie 142,50 zł/1 hl
  3. świętokrzyskie 144,82 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w czerwcu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: