Ceny skupu mleka w grudniu 2023 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w grudniu 2023 r. wyniosła 211,51 zł /1 hl i była niższa o 23,2 % niż w grudniu 2022 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do listopada 2023 r. była o 2,1 % wyższa.

Najwyższe ceny w grudniu 2023 r. wg województw:

  • Podlaskie 223,55 zł/1 hl
  • Dolnośląskie 213,08 zł/1 hl
  • Lubuskie 212,89 zł/1 hl

Najniższe ceny w grudniu 2023 r. wg województw:

  • Małopolskie 196,00   zł/1 hl
  • Łódzkie 202,04 zł/1 hl
  • Pomorskie 202,05  zł/1 hl

Ceny skupu mleka w grudniu 2023 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT).