Ceny skupu mleka w kwietniu 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w kwietniu 2020 r. wyniosła 132,89 zł/1 hl i była niższa o 2,2% niż w  kwietniu 2019 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do marca 2020 r. była o 2,9% niższa.

Najwyższe ceny w kwietniu 2020 r. wg województw:

  1. podlaskie 139,75 zł/1 hl
  2. dolnośląskie 136,74 zł/1 hl
  3. warmińsko-mazurskie136,35 zł/1 hl

Najniższe ceny w kwietniu 2020 r. wg województw:

  1. małopolskie 124,76 zł/1 hl
  2. łódzkie 125,75 zł/1 hl
  3. pomorskie 126,02 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w kwietniu 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)