Ceny skupu mleka w lipcu 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  
w lipcu 2020 r. wyniosła 130,69 zł/1 hl i była wyższa o 0,4% niż w  lipcu 2019 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do czerwca 2020 r. była o 0,1% wyższa.

Najwyższe ceny w lipcu 2020 r. wg województw:

  1. podlaskie 135,94 zł/1 hl
  2. lubuskie 134,49 zł/1 hl
  3. dolnośląskie 132,44 zł/1 hl

Najniższe ceny w lipcu 2020 r. wg województw:

  1. małopolskie 122,69 zł/1 hl
  2. łódzkie 123,45 zł/1 hl
  3. świętokrzyskie 122,76 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w lipcu 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)