Ceny skupu mleka w lipcu 2023 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lipcu 2023 r. wyniosła 188,67 zł /1 hl i była niższa o 19,3 % niż w lipcu 2022 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do czerwca 2023 r. była o 2,5 % niższa.

Najwyższe ceny w lipcu 2023 r. wg województw:

  • Podlaskie 199,72 zł/1 hl
  • Podkarpackie 189,89 zł/1 hl
  • Dolnośląskie 189,62 zł/1 hl

Najniższe ceny w lipcu 2023 r. wg województw:

  • Pomorskie 178,02  zł/1 hl
  • Kujawsko-pomorskie 181,31  zł/1 hl
  • Łódzkie 182,63 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w lipcu 2023 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)