Ceny skupu mleka w listopadzie 2023 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w listopadzie 2023 r. wyniosła 207,22 zł /1 hl i była niższa o 23,4 % niż w listopadzie 2022 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do października 2023 r. była o 5,9 % wyższa.

Najwyższe ceny w listopadzie 2023 r. wg województw:

  • Podlaskie 222,88 zł/1 hl
  • Mazowieckie 208,10 zł/1 hl
  • Lubuskie 207,73 zł/1 hl

Najniższe ceny w listopadzie 2023 r. wg województw:

  • Małopolskie 187,37   zł/1 hl
  • Pomorskie 195,43 zł/1 hl
  • Łódzkie 195,73  zł/1 hl

Ceny skupu mleka w listopadzie 2023 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)