Ceny skupu mleka w lutym 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  
w lutym 2021 r. wyniosła 149,17 zł/1 hl i była wyższa o 8,6% niż
w lutym 2020 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do stycznia 2021 r. była o 0,1% niższa.

Najwyższe ceny w lutym 2021 r. wg województw:

  1. podlaskie 156,03 zł/1 hl
  2. warmińsko-mazurskie 152,65 zł/1 hl
  3. lubuskie 152,41 zł/1 hl

Najniższe ceny w lutym 2021 r. wg województw:

  1. małopolskie 135,72 zł/1 hl
  2. łódzkie 140,53 zł/1 hl
  3. świętokrzyskie 142,42 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w lutym 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)