Ceny skupu mleka w maju 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  
w maju 2020 r. wyniosła 130,88 zł/1 hl i była niższa o 2,8% niż w  maju 2019 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do kwietnia 2020 r. była o 1,5% niższa.

Najwyższe ceny w maju 2020 r. wg województw:

  1. podlaskie 138,54 zł/1 hl
  2. lubuskie 134,75 zł/1 hl
  3. warmińsko-mazurskie133,63 zł/1 hl

Najniższe ceny w maju 2020 r. wg województw:

  1. małopolskie 121,96 zł/1 hl
  2. świętkokrzyskie122,75 zł/1 hl
  3. łódzkie 123,07 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w maju 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)