Ceny skupu mleka w październiku 2022 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w październiku 2022 r. wyniosła 260,35 zł /1 hl i była wyższa o 59,0 % niż w październiku 2021 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do sierpnia 2022 r. była o 4,3 % wyższa.

Najwyższe ceny w październiku 2022 r. wg województw:

  • Warmińsko-mazurskie 274,4 zł/1 hl
  • Lubuskie 272,6 zł/1 hl
  • Podlaskie 268,86 zł/1 hl

Najniższe ceny w październiku 2022 r. wg województw:

  • Małopolskie 239,62 zł/1 hl
  • Łódzkie 242,57 zł/1 hl
  • Kujawsko-pomorskie 253,00 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w październiku 2022 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)