Ceny skupu mleka w sierpniu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w sierpniu 2021 r. wyniosła 150,52 zł/1 hl i była wyższa o 13% niż w sierpniu 2020 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do lipca 2021 r. była o 0,7% wyższa.

Najwyższe ceny w sierpniu 2021 r. wg województw:

  1. podlaskie 153,77 zł/1 hl
  2. lubuskie 153,39 zł/1 hl
  3. dolnośląskie 152,26 zł/1 hl

Najniższe ceny w sierpniu 2021 r. wg województw:

  1. małopolskie 138,01 zł/1 hl
  2. łódzkie 143,13 zł/1 hl
  3. świętokrzyskie 144,75 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w sierpniu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: