Ceny skupu mleka w styczniu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  
w styczniu 2021 r. wyniosła 149,35 zł/1 hl i była wyższa o 8,9% niż
w styczniu 2020 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do grudnia 2020 r. była o 2,3% niższa.

Najwyższe ceny w styczniu 2021 r. wg województw:

  1. lubuskie 158,48 zł/1 hl
  2. podlaskie 158,34 zł/1 hl
  3. warmińsko-mazurskie 154,94 zł/1 hl

Najniższe ceny w styczniu 2021 r. wg województw:

  1. małopolskie 132,40 zł/1 hl
  2. podkarpackie 139,58 zł/1 hl
  3. łódzkie 140,48 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w styczniu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Źródło: GUS