Ceny skupu mleka w styczniu 2023 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w styczniu 2023 r. wyniosła 245,53 zł /1 hl i była wyższa o 34,2 % niż w styczniu 2022 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do grudnia 2022 r. była o 10,9 % niższa.

Najwyższe ceny w styczniu 2023 r. wg województw:

  • Lubuskie 264,18 zł/1 hl
  • Dolnośląskie 261,08 zł/1 hl
  • Warmińsko-mazurskie 252,82 zł/1 hl

Najniższe ceny w styczniu 2023 r. wg województw:

  • Świętokrzyskie 230,58 zł/1 hl
  • Łódzkie 232,74 zł/1 hl
  • Małopolskie 234,20 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w styczniu 2023 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)