Ceny skupu mleka w styczniu 2024 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w styczniu 2024 r. wyniosła 207,09  zł /1 hl i była niższa o 15,7%  niż w styczniu 2023 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do grudnia 2023 r. była o 2,1 % niższa.

Najwyższe ceny w styczniu 2024 r. wg województw:

  • Podlaskie 216,99 zł/1 hl
  • Lubuskie 211,58 zł/1 hl
  • Opolskie 210,80 zł/1 hl

Najniższe ceny w styczniu 2024 r. wg województw:

  • Małopolskie 189,94   zł/1 hl
  • Podkarpackie 197,07 zł/1 hl
  • Kujawsko-pomorskie 198,52 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w styczniu 2024 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT).