Ceny skupu mleka we wrześniu 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  
we wrześniu 2020 r. wyniosła 138,17 zł/1 hl i była wyższa o 5,3% niż we  wrześniu 2019 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do sierpnia 2020 r. była o 3,7% wyższa.

Najwyższe ceny we wrześniu 2020 r. wg województw:

  1. podlaskie 147,08 zł/1 hl
  2. warmińsko-mazurskie 142,65 zł/1 hl
  3. lubuskie 141,48 zł/1 hl

Najniższe ceny we wrześniu 2020 r. wg województw:

  1. małopolskie 125,03 zł/1 hl
  2. świętokrzyskie 127,76 zł/1 hl
  3. łódzkie 127,80 zł/1 hl

Ceny skupu mleka we wrześniu 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)