Ceny skupu mleka we wrześniu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  
we wrześniu 2021 r. wyniosła 155,71 zł/1 hl i była wyższa o 12,7% niż
w sierpniu 2020 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do sierpnia 2021 r. była o 0,7% wyższa.

Najwyższe ceny we wrześniu 2021 r. wg województw:

  1. podlaskie 161,85 zł/1 hl
  2. lubuskie 161,09 zł/1 hl
  3. warmińsko-mazurskie 158,11 zł/1 hl

Najniższe ceny we wrześniu 2021 r. wg województw:

  1. małopolskie 142,19 zł/1 hl
  2. łódzkie 146,23 zł/1 hl
  3. podkarpackie 149,95 zł/1 hl

Ceny skupu mleka we wrześniu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: