Działania rządu w związku z protestem rolników – wystąpienie ministra Czesława Siekierskiego w Sejmie RP

– Komisja Europejska musi zrozumieć protestujących rolników, że wszelkie zmiany
powinny być uczciwe, a kolejne pomysły na transformację klimatyczno-środowiskową
muszą być przejrzyste, racjonalne i przygotowane w ścisłej współpracy z rolnikami –
podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski podczas wczorajszego
wystąpienia w Sejmie RP. Szef resortu rolnictwa omawiał stanowisko resortu rolnictwa
w sprawie rolniczych protestów oraz obecnych i planowanych działań Ministerstwa.
Minister Czesław Siekierski przypomniał, że rolnicze protesty miały już miejsce
jesienią 2023 r. i były pochodną błędów podejmowanych przez poprzednio
rządzących. Jak zauważył minister, rolnicy protestowali wtedy w związku z
nadmiernym importem surowców rolnych z Ukrainy, spadkiem opłacalności produkcji,
a także rosnącymi kosztami, w szczególności wzrostem cen energii, nawozów oraz
środków ochrony roślin.