EDA – najnowsze informacje ze świata mleczarskiego

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze świata mleczarskiego przygotowanymi przez EDA (Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka).

W ramach prac EDA zbierane są dane, informacje, które są następnie wykorzystywane wewnętrznie dla opracowywania analiz dotyczących mleczarstwa. Jednocześnie Stowarzyszenie umieszcza własne publikacje, w tym o charakterze cyklicznym (Annual Report – doroczny raport odnośnie działań EDA w mleczarstwie światowym i unijnym oraz Dairy Focus odnoszący się do kolejnych prezydencji w UE), a także tematyczne (Dairy Flash – mleczarskie wiadomości, Position Paper – stanowiska EDA w aktualnych sprawach oraz Press Releases – informacje przekazywane do prasy). EDA wydaje też broszury informacyjne (Fact Sheets).

Materiały są przetłumaczone i przygotowane przez Krajowe Stowarzyszanie Mleczarzy ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Link do publikacji EDA