„Eksport rolno-spożywczy do krajów trzecich – wsparcie ze strony administracji i placówek zagranicznych RP”

,,Eksport rolno-spożywczy do krajów trzecich” pod takim tytułem 9 lutego br. odbyła się wideokonferencja, na której poruszono tematy związane z trudnościami, jakie napotykają polscy eksporterzy w kontaktach w krajach trzecich. W spotkaniu uczestniczył minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, który zaprosił podsekretarza stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego, kierownictwo inspekcji weterynaryjnej, fitosanitarnej i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ale przede wszystkim przedstawicieli organizacji i związków branżowych sektora rolno-spożywczego w tym również KZSM Zw. Rew.

Wspieramy eksport rolno-spożywczy do krajów trzecich – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Źródło:MRiRW