FPM: decyzja o odmowie finansowania Targów Mleczarskich Mleko Expo 2023

12 czerwca 2023 r. podczas posiedzenia Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mleka podjęto decyzję o odmowie wpisania do Planu Finansowanego Promocji Mleka na rok 2023 zadania pt. ,,Targi Mleczarskie Mleko Expo 2023” realizowanego przez KZSM Zw. Rew.

Członkowie Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mleka, którzy głosowali za odmową finansowania ww. zadania ze środków Funduszu Promocji Mleka:

1) Pan Wawrzyniec Maziejuk – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”
2) Pan Zbigniew Chwastek – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
3) Pan Krzysztof Zdzisław Pogorzelski – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

4) Pan Waldemar Jan Wojciechowski – Stowarzyszenie Innowatorów Wsi (Członek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu)
5) Pani Agnieszka Maliszewska – Polska Izba Mleka
6) Pan Marcin Hydzik – Związek Polskich Przetwórców Mleka