GIW: zasady obowiązujące produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne, wprowadzone do obrotu do celów innych niż spożycie przez ludzi

W załączeniu zamieszczamy pismo od Głównego Inspektoratu Weterynarii dot. sposobu postępowania przez przedsiębiorstwa z pełnowartościową niezepsutą żywnością pochodzenia zwierzęcego wprowadzoną do obrotu do celów innych niż spożycie przez ludzi.

– pismo