GLW: szkolenia w zakładach

KZSM Zw. Rew. otrzymał pismo z dnia 17 grudnia 2021 r. od Głównego Lekarza Weterynarii, Pawła Niemczyka informujące o tym, że w związku z realizacją zalecenia z audytu DG SANTE1 dotyczącego przygotowania jednolitych protokołów kontroli dla gospodarstw produkcji mleka obejmujących odpowiednie wymagania zawarte w rozporządzeniach (WE) nr 852/20042 i 853/20043 sygnalizowane były przez terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej trudności w zakresie spełnienia wymagań dotyczących szkoleń dla rolników na temat ryzyka zdrowotnego.