Informacja o różnicach w PL wersji językowej rozporzadzenia Komisji (UE) 2020/771

W załączeniu zamieszczamy pismo z-cy GLW znak GIWbż.501.12.14.2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie różnic występujących w polskiej wersji językowej rozporządzenia Komisji (UE) 2020/771 z dnia 11 czerwca 2020 r. w odniesieniu do stosowania annato, biksyny, norbiksyny (E160b) dozwolonych w stosowaniu w żywności.