Kongres EDA 2022 – Madryt, Hiszpania

W dniach 24-25 listopada 2022 r. w Madrycie, odbył się Kongres EDA pod hasłem: „Mleko i przetwory mleczne – Niezbędne do życia” („Milk and Dairy – Essential for your life”).

W ramach spotkań, oprócz prelekcji kongresowych miały miejsce posiedzenia dwóch komitetów EDA: FEPC (Food and Environment Committee) oraz TEC (Trade and Economic Committee), Zgromadzenie Ogólne EDA (EDA General Assembly) oraz posiedzenie Zarządu EDA.

Z ramienia KZSM wzięła udział: mgr. inż. Iwona Serocka, której uczestnictwo finansowane było z Funduszu Promocji Mleka.