Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. uruchomiła nowy program wsparcia ekspansji polskich eksporterów

W imieniu Zarządu i Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich informujemy, że Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. uruchomiła nowy program wsparcia ekspansji polskich eksporterów, którego zarys przesyłam do uprzejmej wiadomości i wykorzystania.

KUKE S.A. jest ekspertem w dziedzinie ubezpieczania wymiany handlowej i jej finansowania. Posiada rozwiązania w postaci ubezpieczeń należności, gwarancji ubezpieczeniowych oraz factoringu, które zapewniają płynność i środki na rozwój przedsiębiorstw. Ponadto zabezpiecza kredyty dla eksporterów i finansuje ich proeksportowe inwestycje.

KUKE S.A. jest członkiem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Wspiera polskie firmy bez względu na ich wielkość i branżę. Jego kreatywność, szybkie odpowiadanie na zmiany w otoczeniu i przede wszystkim priorytetowe traktowanie interesu firm wpisane są w zakres jego działania. Zapewnia także dostęp do instrumentów finansowych oferowanych przez podmioty zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju. W ramach nowego programu wsparcia ekspansji eksporterów jest zapewnienie bezpiecznej wymiany handlowej, wspieranie polskich firm w finansowaniu inwestycji w Polsce i zagranicą, umożliwianie bezpiecznej wymiany handlowej i świadczenia usług oraz przyciąganie zagranicznych inwestorów. KUKE wspiera także inwestycje w nowe moce produkcyjne.

Warunkiem udzielenia gwarancji przez KUKE jest wartość inwestycji przekraczająca 5 mln zł. Nie mniej niż 20 proc. przychodów uzyskanych dzięki takiemu przedsięwzięciu musi pochodzić z eksportu. Ponadto, spłata kredytu zabezpieczonego przez KUKE nie może trwać dłużej niż 14 lat od dnia zakończenia inwestycji.

Nowy system jest unikatowy na skalę europejską – w połączeniu z kredytowaniem eksporterów przez banki czy firmy faktoringowe przyczyni się do kontynuowania dobrej passy krajowych przedsiębiorstw na globalnym rynku. Efekty nowych regulacji powinny być zauważalne w podniesieniu jakości polskich produktów i usług na zagranicznych rynkach, co pozwoli jeszcze bardziej efektywnie walczyć o przychylność końcowego odbiorcy w konkurencji z zagranicznymi firmami.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich pozytywnie ocenia wprowadzenie nowego programu wsparcia ekspansji zagranicznej polskich eksporterów oraz uważa, że przyczyni się on do dalszego rozwoju eksportu i polskiej gospodarki.

Mieczysław Twaróg                                                                        
Prezes Zarządu
STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH
00-375 Warszawa, ul. Smolna 38 lok. 10C, tel. 22 331 06 39 i faks: (22) 331 06 40
poczta@eksporterzy.org    www.eksporterzy.org