Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy – komentarz

W załączeniu zamieszczamy dwa komentarze Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy dotyczące ostatnich wydarzeń.Komentarz Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy do wspólnego oświadczenia ministrów rolnictwa UE Z zamieszczonego w dniu 16 kwietnia 2020 roku w komunikacie EDA wspólnego oświadczenia ministrów rolnictwa wszystkich krajów UE w sprawie szybkiej reakcji w ramach WPR KE na skutki wynikające z pandemii COVID-19 wyraźnie wynika postulat wdrożenia dopłat do prywatnego przechowywania w celu wsparcia sektorów, w których zauważono znaczące zakłócenia rynku i wpływ na ceny i udzielenie wyjątkowej pomocy dla rolników w najbardziej dotkniętych sektorach. 

Komentarz Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy do wideokonferencji Komisji ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego w dniu 15 kwietnia 2020 roku

Z wypowiedzi Komisarza Janusza Wojciechowskiego niedwuznacznie wynika, że nie przewidziano w budżecie na ten rok środków pieniężnych gwarantujących interwencję (łącznie z prywatnym przechowywaniem) na rynku mleka w skali wynikającej z COVID-19.

Posłowie Komisji ds. Rolnictwa PE wykorzystali wideokonferencji do wyrażenia silnego niezadowolenia z dotychczasowych działań.

Komisarz ds. Rolnictwa UE kolejny już raz zwrócił uwagę na konieczność wykorzystania przez państwa członkowskie nie wydanych dotychczas środków na rozwój obszarów wiejskich w wysokości 6 mld euro.