Kupuj świadomie. Wybieraj PRODUKT POLSKI.

Pod takim hasłem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczyna w kwietniu br. kontynuację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – Produkt polski”. Jej celem jest zwiększanie wiedzy naszego społeczeństwa na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Szczegóły w piśmie Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/