KZSM: spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 grudnia 2021 r. w siedzibie MRiRW odbyło się spotkanie przedstawicieli KZSM Zw. Rew. tj. Waldemara Brosia – Prezesa Zarządu KZSM Zw. Rew. oraz Szczepana Szumowskiego – Przewodniczącego Rady KZSM Zw. Rew. (Prezes Zarządu OSM w Giżycku) z Norbertem Kaczmarczykiem, Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych. W spotkaniu wzięli udział również Waldemar Guba – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych  i Joanna Trybus Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych.

Podczas spotkania poruszone zostały aktualne problemy i tematy związane z branżą mleczarską w Polsce.

Na zdjęciu od lewej: Waldemar Broś – Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew., Norbert Kaczmarczyk – Sekretarz Stanu, Sekretarz stanu Norbert Kaczmarczyk. Pełnomocnik Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych, Szczepan Szumowski – Przewodniczący Rady KZSM Zw. Rew.

Jednak głównym tematem spotkania była sprawa przepisów nowej ustawy z dnia 17.11.2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2021 poz. 2262). Przedstawiciele Ministerstwa zobowiązali się do przeanalizowania zapisów w/w ustawy pod kątem ewentualnej  sprzeczności z Ustawą ,,Prawo spółdzielcze”.