KZSM: spotkanie sektora mleczarskiego z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14 czerwca br. w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie, odbyło się spotkanie z przedstawicielami  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym poruszane były aktualne problemy i zagadnienia związane z sektorem mleczarskim.

W spotkaniu wzięli udział Przewodniczący Rad Nadzorczych i Prezesi Zarządów spółdzielni mleczarskich zrzeszonych w KZSM Zw. Rew., ze strony Ministerstwa Rolnictwa uczestniczył m.in.  Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu w MRiRW, Waldemar Guba – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW, Maciej Fedak – Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Jerzy Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych, ze strony Krajowej Rady Spółdzielczej udział wziął Prezes Mieczysław Grodzki.

Spotkanie otworzył Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew., który omówił aktualną trudną sytuację  na rynku mleka w Polsce i UE.

Podczas spotkania wskazano ważne dla mleczarstwa kwestie wymagające podjęcia działań, m.in.:

– konieczność uruchomienia interwencji na rynku mleka (wraz z aktualizacją cen interwencyjnych)

– powołanie tzw. komisji trójstronnej – nowego modelu współpracy pomiędzy producentami, przetwórcami i handlem,

– publikowanie przez IERiGŻ kosztów produkcji mleka w gospodarstwach rolnych (2 razy w roku),

– potrzebę zmian w ustawie regulującej ilości produktów marek własnych w sklepach wielkopowierzchniowych,

– potrzebę uruchomienia kredytów niskoprocentowych na finasowanie zapasów produktów mleczarskich,

– rozliczenie zysku wypracowanego w spółdzielniach mleczarskich w ciągu 2 lat.

Wiele uwagi poświęcono tematowi rosnących kosztów energii i gazu w spółdzielniach mleczarskich oraz grożącym karom za niewykorzystanie limitu gazu oraz stronniczości Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mleka czego m.in. dowodem jest nie przyznanie środków na krajowe Targi Mleczarskie Mleko-Expo, a przyznano np. na Łódzki Festiwal Mleka w Sieradzu.

Wskazano na potrzebę zmian w przepisach dotyczących ekoschematów, zwrócono też uwagę na znaczną biurokrację, co powoduje że w gospodarstwie rolnym wiele czasu poświęcane jest na sporządzanie dokumentacji.